اخبار

تایید دستگاههای تولید شده توسط اداره کل استاندارد

در تاریخ 1395/11/03 دستگاه حمام ویسکوزیته ، نقطه انجماد و تقطیر در اتمسفر خریداری شده شرکت همکار استاندارد "پایش صنعت آروین" قم از شرکت کیان پژوهش گستر توسط بازرس محترم واحد پتروشیمی اداره کل استاندارد بررسی و انطباق دستگاههای ذکر شده با استانداردهای ASTM D445 و ASTM D97 و ASTM D86 توسط ایشان تای...

6 سال قبل ادامه مطلب...
کیان پژوهش گستر تولید دستگاهها و ادوات آزمایشگاهی در صنعت پتروشیمی
[کرج]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : حمام ویسکوزیته ، دستگاه تعیین نقطه انجماد ، دستکاه تعیین نقطه اشتعال باز ، دستگاه رنگ سنج ، دستگاه کشش قیر ، دستگاه تقطیر در اتمسفر، همزن آزمایشگاهی، دستگاه تقطیر در اتمسفر
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 0026-36322667